Filter
Laster...

Fremmede arter

Fremmede arter i Nordsjøen og Skagerrak

Japansk drivtang (Sargassum muticum) er en brunalge som er vidt spredt i Skagerrak og langs Vestlandskysten. Foto: Vivian Husa, Havforskningsinstituttet

De fremmede artene i Nordsjøen og Skagerrak er stort sett knyttet til kystnære områder. Klimaendringer kan gjøre at flere fremmede arter etablerer seg i Nordsjøen og Skagerrak i årene framover. 

Les mer om Fremmede arter i Nordsjøen og Skagerrak