Sognefjorden

Publisert av Mattilsynet og Miljødirektoratet Lag rapport

Forureining: Kvikksølv

Åtvaring: Ikkje et brosme fiska innanfor ei line frå Nordeide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør for neset aust for Bjordal pga. høgt kvikksølvinnhald. Ikkje et skjel plukka i Årdalsfjorden innanfor ei linje mellom Bermål og Asalneset.

Sist vurdert: 2017.