Tromsø

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH

Advarsel: Ikke spis skjell plukket mellom Tromsøya og fastlandssiden (Tromsøysundet) i området begrenset i sør av en rett linje mellom Sørsjeteen og Pyramiden handlesenter, Hungeren. Området er begrenset i nord av en rett linje mellom Småbåthavna, Skattøra og Skjelnan Tankanlegg, Skjelnan.

Ikke spis skjell plukket rundt vrakdelene av det tyske slagskipet Tirpitz. Skipet ligger delvis nedsenket sør-sør/øst for Håkøya, vest for Tromsø.

Sist vurdert: 2009

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.