Sunndalsfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forureining: PAH

Åtvaring: Ikkje et skjel plukka innafor ei linje mellom Fjøseid og Eide.

Sist vurdert: 2005.

Kartet er meint som ei rettleiing og kan vere noko upresist.