Stavanger

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PCB/PAH

Advarsel:

  • Gravide, ammende og små barn (˂ 5 år) advares mot å spise filet av torsk som er fisket i Stavanger havne- og nærområde (selvfangst). Nærområdet sees på som i utstrekning øyene (Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy) og området mellom øyene og havnen, samt havnen.
  • Ikke spis blåskjell fra området innenfor Jadarholm, Steinsøyholmen og Hundvåg. Mattilsynet advarer også alle mot å spise blåskjell fra området Vågen i indre havn (selvfangst).

Sist vurdert: 2015

Klikk her for å åpne interaktivt kart

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.