Sør-Varanger

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Dioksiner

Advarsel: Ikke spis fisk fra vannene Førstevatn, Langdammen og Prestevatn. I Andrevatn er dioksinnivåene lavere, men fortsatt noe forurenset. Det er likevel trygt å spise fisk fra dette vannet av og til.

Sist vurdert: 2004