Saudafjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forureining: PAH

Åtvaring: Ikkje et blåskjel frå inst i Saudafjorden og ut til ei rett linje mellom Molla i aust og Storskjær i vest.

Sist vurdert: 2007

Kartet er meint som ei rettleiing og kan vere noko upresist.