Sandnessjøen

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning:  PAH

Advarsel: Ikke spis blåskjell plukket i havneområdene fra oljebasen på Holmen til og med Sandnesvågen.

Sist vurdert: 2003

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.