Sandnes

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forureining: PAH

Åtvaring: Ikkje et skjel frå indre delar av Gandsfjorden, sør for ei linje trekt mellom Lurahammaren og nordsida av småbåthavna i Sandvika.

Sist vurdert: 2001

 

Kartet er ment som ei rettleiing og kan vere noko upresist.