Sandefjordsfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Kadmium

Advarsel: Ikke spis krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden på grunn av høye verdier av kadmium.

Sist vurdert: 2012

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.