Saltfjorden og nordover

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Kadmium, men ingen punktkilde er identifisert

Advarsel: Ikke spis taskekrabbe fangstet i hele området nord for Saltfjorden. Les mer om advarselen hos Matportalen.no

Sist vurdert: 2012

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.