Ranfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH

Advarsel: Ikke spis skjell plukket innenfor Alterneset til Bjørnbærvika.

Sist vurdert: 2005

Kartet er veiledende. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.