Ramsund

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PCB

Advarsel: Ikke spis fisk og sjømat fanget i Ramsund avgrenset i nord av en linje mellom Sandnes og Selnes og i sør av en linje mellom Vargeneset og Seljevika.

Sist vurdert: 2000

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.