Narvik

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PCB

Advarsel: Ikke spis skjell plukket i Beisfjorden og Narvik havn innenfor en grense trukket mellom småbåthavna på Ankenes og Framnesodden.

Sist vurdert: 2005.

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme