Kristiansand

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB6 og i noen grad bly og PAH

Advarsel: Ikke spis blåskjell fra området innenfor yttersiden av Odderøya-Dybdingen-Bragdøya og Andøya. Ikke spis brunmat fra taskekrabber fra Kristiansandsfjorden.

Sist vurdert: 2015

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.