Kragerø

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH, dioksinerkvikksølv
 
Advarsel: Ikke spis skjell plukket i Kragerø havn innenfor Nepa-Furuholmen-Øya-Midfjordskjær-Malmhella.

Gravide og ammende advares mot å spise torskefilet fangstet innenfor en linje fra Buktene via Store Skrue til Jomfruland og videre via Vestre Rauane og inn til fastlandet på grunn av forhøyede verdier av kvikksølv.

Sist vurdert: 2002 og 2012

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.