Indre Oslofjord

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Kvikksølv (Hg) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Advarsel: Gravide og ammende, samt små barn under 5 år bør ikke spise filet av torsk fisket i Indre Oslofjord (dvs innenfor Drøbak) siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå. 

Mattilsynet advarer også mot å spise blåskjell fra Oslos indre havneområde på grunn av forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).  

Sist vurdert: 2015

Kartet er veiledende. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.