Høyangsfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forureining: Kadmium og bly

Åtvaring: Ikkje et skjel og brun krabbeinnmat frå innst i Høyangsfjorden og ut til ei rett line frå Austreimsneset til Furuset.

Sist vurdert: 2015.

 

Kartet er meint som ei rettleiing og kan vere noko upresist.