Hammerfest

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH

Advarsel: Ikke spis skjell fanget innenfor moloen i indre Hammerfest havn, i Rossmolbukta og inne i Rypefjord.

Sist vurdert: 2003

 

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.