Farsund

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PCB, PAH

Advarsel: Ikke spis skjell fra Framvaren, Åptafjorden, Lyngdalsfjorden, Lundevågen og Byfjorden. Området avgrenses i sydøst av en linje mellom odden øst for Skjoldnes og odden sydvest for Havik i Spind.

Sist vurdert: 2000

 

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.