Brønnøysund

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH

Advarsel:  Ikke spis blåskjell fra disse områdene: Fra Vikran i en rett linje vestover til rett nord av Lyngøytaren. Fra Lyngøytaren i sydvestlig retning til ca. 150 meter vest av nordre Salhusrognan (ca. 400 meter øst av Prestøyran stake). Fra Salhusrognan i mer sydlig retning langsmed østsiden av Hestøya og videre sydover til nordspissen av Stokkholmen. Fra Stokkholmen i rett linje til sydspissen av Klubbøya.

Sist vurdert: 2003

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.