Bergen

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Dioksiner/PCB/Kvikksølv

Advarsel:

• Ikke spis fisk og sjømat fanget i området rundt Håkonsvern innenfor linjen Bogøya – Knappen.

• Ikke spis brunmat i krabbe fanget i området avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.

• Ikke spis dypvannsfisk som brosme og lange fisket i Byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord. 

• Gravide og ammende bør ikke spise torsk fisket i området rundt Håkonsvern, i Grimstadfjorden og Nordåsvannet, avgrenset i vest av en linje ytterst i Grimstadfjorden mellom Grimstadneset og Hillern.

• Gravide og ammende bør heller ikke spise torsk fisket i byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Straumsnes (Askøy) og Tertnes i nord.

Sist vurdert: 2010

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.