Årdalsfjorden

Publisert av Mattilsynet

Forureining: PAH, bly , kadmium og kvikksølv

Åtvaring: Ikkje et skjel plukka i Årdalfjorden innfor ei linje mellom Bermål og Asalneset. Ikkje et brosme fiska i Årdalsfjorden pga. kvikksølv. 

Sist vurdert: 2017

Kartet er meint som ei rettleiing og kan vere noko upresist.