Ålesund - Åsefjorden/Ellingsøyfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Åsefjorden

Forurensning: Den bromerte flammehemmeren HBCDD

Advarsel: Ikke spis blåskjell, berggylte og krabber fra Åsefjorden ut til en grense trukket mellom Åse og Humla. 

Sist vurdert: 2006. 

Ellingsøyfjorden

Forurensning: Kvikksølv

Advarsel: Gravide og ammende bør ikke jevnlig spise torsk som er fisket i området Ellingsøyfjorden fra Hoffland/Flatholmen i vest til Dyrøya i øst.

Sist vurdert: 2007

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.