Karmsund

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forureining: PCB, PAH

Advarsel: Ikke spis skjell og krabber fanget i hele Karmsundet, avgrenset i nord av en linje mellom Storøy og Tonjer fyr og i sør av en linje mellom Nordstokke og Krokaneset.

Sist vurdert: 2005

Kartet er meint som ei rettleiing og kan vere noko upresist.