Hommelvik

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: PAH

Advarsel: Ikke spis skjell fanget innerst i Hommelvik.

Sist vurdert: 2014

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.