Drammensfjorden

Publisert av Mattilsynet Lag rapport

Forurensning: Tinn

Drammensfjorden:
Ikke spis filet (muskelkjøtt) av skrubbe fisket i Drammensfjorden på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Indre Drammensfjorden:
Ikke spis filet (muskelkjøtt) av ørret som er fisket i indre deler av Drammensfjorden, det vil si innenfor Svelvikstrømmen, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

 

Sist vurdert: 2015

Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme.