Mjøsa og Hurdalssjøen

Publisert av Mattilsynet og Miljødirektoratet Lag rapport

Forurensning: Dioksin og PCB

Advarsel: Ikke spis lever fra lake (torskefisk som lever i ferskvann) fisket i Furnesfjorden, Mjøsa og i Hurdalssjøen.

 Kartet er ment som en veiledning. Enkelte unøyaktigheter kan forekomme