Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Publisert av Mattilsynet og Miljødirektoratet Lag rapport

I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at Mattilsynet advarer mot å spise visse typer selvfanget fisk og skalldyr fra områdene.

Ikke spis fiskelever fra selvfangst

Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Advarselen er gitt på bakgrunn av undersøkelser som viser at nivåer av dioksiner og dioksinlike PCB overskrider den grensen som er satt for når det er trygt å spise fiskelever. Disse miljøgiftene samler seg opp i fiskens lever.

Advarselen gjelder ikke torsk som befinner seg ute i åpent hav.

Ikke spis fisk og skalldyr fra forurensede områder

Mattilsynet advarer i tillegg mot å spise selvfanget fisk og skalldyr fra rundt 30 forurensede fjorder, havner og innsjøer. Mindre utslipp av miljøgifter har gjort miljøtilstanden bedre flere steder. I noen tilfeller har derfor advarslene blitt mindre omfattende de siste årene.

I andre områder synker nivåene av miljøgifter i fisk og skalldyr svært langsomt, til tross for store utslippsreduksjoner. Bare et par advarsler har blitt helt opphevet.

Områdene med advarsler vises på kartet under.

Ferskvannsfisk og kvikksølv

På grunn av miljøforurensning inneholder visse typer ferskvannsfisk helseskadelige mengder med kvikksølv. Derfor bør vi ikke spise stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, aure over én kilo eller røye over én kilo.

Gravide, ammende og små barn under fem år bør unngå disse fisketypene helt.

Advarselen er gitt på grunn av kvikksølvinnholdet, men i noen tilfeller kan det også være høye nivåer av dioksin, dioksinlignende PCB og bromerte flammehemmere i ferskvannsfisk.

Advarsler mot skjell på grunn av miljøgifter

Undersøkelser viser at fordøyelseskjertelen i kamskjell kan inneholde for mye kadmium, mens nyren i o-skjell kan inneholde for mye bly og kadmium. Derfor bør du ikke spise nyren i o-skjell og fordøyelseskjertelen i kamskjell.

Ikke spis kveite over to meter (100 kilo)

Mattilsynet advarer mot å spise kveiter over to meter (ca. 100 kilo), fordi de inneholder høye nivåer av miljøgifter. 

Advarselen er gitt siden undersøkelser viser at kveiter over to meter inneholder miljøgifter over grenseverdiene for en eller flere uønskede stoffer. Særlig gjelder dette organiske miljøgifter. De bør derfor ikke spises.

Slike store kveiter må slippes ut i sjøen igjen. Om kveiten er tydelig skadet, må den avlives før den slippes ut igjen. Profesjonelle fiskere fisker ikke kveiter over to meter.