Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Sjøfugl og sjøpattedyr
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver antall reirganger som tilsynelatende er i bruk i utvalgte kolonier av lunde innenfor forvaltningsområdet Lofoten – Barentshavet. Disse koloniene er: Hernyken på Røst og Anda i Vesterålen (Nordland), Gjesvær og Hornøy (Finnmark).

Metode: Lundene hekker i huller i bakken, og for denne artene telles derfor antall tilsynelatende trafikkerte reirganger innenfor faste prøvefelt én gang i løpet av rugeperioden. Overvåkingen skjer i henhold til internasjonalt standardiserte metoder beskrevet av bl.a. Walsh et al. 1995

Koloniene overvåkes årlig av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og SEAPOP. Overvåkingen finansieres av Miljødirektoratet.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Kvaliteten og representativiteten på de innsamlede dataene regnes som rimelig god.

Referansenivå

Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år og historiske data.

Tiltaksgrense

Nedgang i bestanden på 20 prosent eller mer over fem år, avvik på mer enn 10 prosent i forhold til forventet voksenoverlevelse, eller mislykket hekking fem år på rad.

Status – sist oppdatert
Lunde i Barentshavet ( )
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NINA
Forfattere

Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, shl@nina.no
Tycho Anker-Nilssen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, tycho@nina.no

Sekretariatet: Anne Kirstine Frie anne.kirstine@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til