Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet

Innholdsfortegnelse