Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Plankton
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Formålet med denne indikatoren er å si noe om mengden planteplankton i vannmassene. Mengden klorofyll a som befinner seg i vannmassene er en brukbar indeks for mengden planteplankton, men sier ikke nødvendigvis noe om produksjon.

Klorofyll a måles med sonder in situ eller ekstrahert fra filtrerte partikler. Slike målinger er forholdsvis enkle og rimelige og vil som oftest inngå i alle prosjekter som studerer lavere nivåer i næringskjedene i de frie vannmassene. Daglige satellittmålinger fra MODIS-plattformen er også brukt for å få data med høy oppløsning i tid og rom for hele regionen for perioden mars-oktober når solhøyden er høy nok. I dag samles klorofyll a data inn i en rekke prosjekter hos ulike institutter og universiteter.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Denne indikatoren fanger ikke opp planteplanktonarter som er heterotrofe, dvs. planteplankton som ikke utfører fotosyntese og som trenger organiske næringsstoffer for å utvikle seg. I de fleste tilfellene vil andelen heterotrofe planteplanktonarter være lav sammenlignet med de som utfører fotosyntese i havområdene.

Referansenivå

Middelverdien for de siste 10 årene.

Tiltaksgrense

Ingen.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Stuart Larsen, Havforskningsinstiuttet, stuart.larsen@imr.no

Lars-Johan Naustvoll, Havforskningsinstiuttet, lars.johan.naustvoll@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Tone Vollen tone.vollen@imr.no

Datasett

Ukentlige satellitt data er tilgjengelig på www.imr.no/klorofyll

Datagrunnlaget rapporteres også til