Filter
Laster...

Plankton

Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet

Chaetoceros decipiens. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

Planteplankton er grunnlaget for det meste av livet i havet. Mengden klorofyll a gir et bilde av mengden planteplankton i vannmassene. Om vinteren er mengden planteplankton i Barentshavet ekstremt lav. I løpet av våren og tidlig på sommeren øker mengden kraftig.

Les mer om Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Planteplanktonarter innen slektene Corethron er i perioder tilstede i de vestlige delene av Barentshavet. Slektene er mer vanlige i Norskehavet. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

Hvilke grupper og arter av plankteplankton det er mest av i Barentshavet endrer seg både gjennom året, og fra år til år. Etter noen år med observasjoner av mer varmekjære arter, har slike arter knapt blitt observert de tre siste årene.

Les mer om Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

I Barentshavet er våroppblomstringen av alger størst sent på våren, normalt fra april og utover til juni. Satellittbildene viser gjennomsnittlig fordeling av klorofyll-a (fargepigmentet som representer algekonsentrasjonen) i Barentshavet fra 1998 til 2015 for henholdsvis 30. mars, 15. april, 1. mai og 17 mai. Algeblomstringen er fortsatt intens i midten av mai. Bilder: © Nansen senter for miljø og fjernmåling, basert på data fra ESA GlobColour.

Planteplankton er næringsgrunnlag for dyreplankton, larver og yngel i havet. Tidspunkt for våroppblomstring påvirker dermed hele den marine næringskjeden.

Les mer om Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning dyreplankton i Barentshavet

Nordlig krill (M. norvegica). Foto: Padmini Dalpadado, Havforskningsinstituttet

De senere årene har antallet observasjoner av mer varmekjære dyreplanktonarter økt i Barentshavet. Med varmere forhold i havet forventer forskerne at denne trenden vil fortsette.

Les mer om Artssammensetning dyreplankton i Barentshavet

Dyreplanktonbiomasse i Barentshavet

Dyreplankton. Foto: Guttorm Christensen

Dyreplanktonbiomassen i Barentshavet har vist svingninger opp gjennom årene. I 2017 var gjennomsnittsbiomassen i norsk sektor av Barentshavet litt lavere enn langtidsgjennomsnittet for årene 1988-2017.

Les mer om Dyreplanktonbiomasse i Barentshavet