Filter
Laster...

Menneskelig aktivitet

Bunntråling i Barentshavet

Bildet viser en frysetråler. Foto: Havfisk/Harald M Valderhaug

Antall tråltimer i Barentshavet har blitt kraftig redusert i årene fra 1987 til 2016. Dette har sammenheng med en reduksjon i antall trålere, økt bestandsgrunnlag og en effektivisering av fisket, som igjen skyldes effektivisering av leteutstyr og redskap. Dette har bidratt til å redusere påvirkningen på havbunnen.

Les mer om Bunntråling i Barentshavet

Fiskedødelighet i Barentshavet

Torsketrål i Barentshavet. Foto: Havforskningsinstituttet

Fiskedødelighet angir hvor stor andel av fiskebestandene som blir fisket opp. Barentshavet er et viktig område for fiskeriene, og det fiskes store kvanta av arter som nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, snabeluer, blåkveite, reker og lodde. I dag forvaltes bestandene bærekraftig.

Les mer om Fiskedødelighet i Barentshavet