Filter
Laster...

Havklima

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Barentshavet

Havtemperaturen i Barentshavet var sett under ett omkring 0,8o C over langtidsmiddelet i 2016, og innstrømmingen av atlanterhavsvann har vært vedvarende høy siden vinteren 2014-2015. Vinteren 2015-2016 var karakterisert av høy innstrømming, mindre is en noen gang og høye temperaturer. Utover året gikk temperaturene noe ned i vestlig del av området, men holdt seg svært høye i den østlige delen. Her ser du Fugløya. Foto: Wikimedia Commons

Sjøtemperaturen i Barentshavet har hatt en generell oppadgående trend siden 1977. Temperatur, saltholdighet og tilgang til næringssalter kan påvirke økosystemet i Barentshavet.

Les mer om Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Barentshavet

Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet

Innstrømning av vann fra Atlanterhavet til Barentshavet varier mye gjennom året, og mellom år. Dette er en viktig forklaring på variasjonene i bl a dyreplankton og fisk i Barentshavet. Her ser vi vannmasser ved Bleiksøya utenfor Andøya i Vesterålen. Foto: Rachel Susann Jacobsen

Innstrømning av atlanterhavsvann til Barentshavet er grunnleggende for forståelse av endringer i klimaet og innstrømning av egg, larver og dyreplankton inn i Barentshavet.

Les mer om Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet

Havisutbredelse i Barentshavet

Havis ved Svalbard. Foto: © Nick Cobbing

Det er viktig å overvåke utbredelsen av havis, fordi den påvirker klimaet både i Arktis og globalt. Den setter også viktige rammer for de arktiske økosystemene. Havisen i Arktis har minket siden satelittmålingene startet i 1979, særlig i Barentshavet.

Les mer om Havisutbredelse i Barentshavet