Filter
Laster...

Fremmede arter

Fremmede arter i Barentshavet

Kongekrabber i Tanafjorden. Foto Maria Jenssen, Havforskningsinstituttet

Det er få fremmede arter i Barentshavet, og det er ikke registrert nye fremmede arter siden 2009. Imidlertid er det observert en betydelig økning av kongekrabbe og særlig snøkrabbe, både i biomasse og utbredelse.

Les mer om Fremmede arter i Barentshavet