Filter
Laster...

Bunnlevende organismer

Kongekrabbe

Kongekrabbe i tareskog. Foto: Bjørn Gulliksen

Den første observasjonen av kongekrabbe ble gjort i Varangerfjorden i 1977. Siden den tid har bestanden av kongekrabbe spredt seg og økt i antall. I dag er den utbredt i et belte fra grensen mot Russland i øst til og med grensen mellom Finnmark og Troms. En videre spredning av kongekrabbe vestover og sørover holdes nede gjennom et fritt fiske i et område vest for Nordkapp.

Les mer om Kongekrabbe

Korallrev, hornkoraller og svamper i Barentshavet

Hvit Lophelia på Malangsrevet. Revet ligger på rundt 300 meters dyp, er ca. 30 meter høyt og mer enn en kilometer langt. Foto: Havforskningsinstituttet

Koraller og svamp er viktige naturressurser. Her finner et stort mangfold av arter skjulested eller mat.

Les mer om Korallrev, hornkoraller og svamper i Barentshavet

Bunndyr i Barentshavet

Sjøstjerner, slangestjerner og svamp fanget med forskningstrål. Foto: Anne Helene S. Tandberg, Havforskningsinstituttet

De største mengdene bunndyr i Barentshavet holder til i de grunne områdene, særlig på bankene ved iskanten. Vi ser også en økning i biomasse fra sør til nord. Det pågår nå flere arbeider for å få bedre kunnskap om disse dyrene, som har en viktig rolle i økosystemet.

Les mer om Bunndyr i Barentshavet