Gruver i Sogn og Fjordane

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Tungmetallavrenningen fra de mindre gruveområdene i Norge er ikke like systematisk undersøkt som ved de store gruvene. I noen områder er det bare tatt prøver en gang. Andre områder har vært gjenstand for kartlegging og/eller overvåking av varierende omfang. Det er også gjennomført tiltak ved noen mindre gruveområder.

Årdals kobberverk

Årdal kommune. Kobberforekomstene i Øvre Årdal ble funnet i 1680, og den første muting (ervervelse av rett til å undersøke forekomster) skjedde i 1702. Driften ved Årdals kobberverk ble nedlagt i 1767. Verket hadde flere gruver. Den største ligger under Blåberg i Øvre Årdal. En del avfallsberg ligger på ras i meget bratt terreng. Avfallet er fattig på kismineraler og det var under befaringen i 1990 ingen synlige sig fra avfallsbergene.

Verket hadde smeltehytte på Farnes ved øvre ende av Årdalsvatnet. Ved befaringene i 1993 ble det observert noe slagg (avfall fra smelteprosess) i området der smeltehytta sto. Nedenfor smeltehytteområdet renner Fardalselvi, der ble det målt 0,8 mikrogram kobber og 1,8 mikrogram sink per liter i 1993. Resultatene tyder ikke på noen avrenning av betydning.