Utbredelse og vandring, laks, sjøørret og sjørøye

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I Norge finnes det tre arter sjøvandrende laksefisk; laks, ørret og røye. Sjøvandrende ørret og røye kalles sjøørret og sjørøye. Laks og sjøørret er utbredt over hele fastlands-Norge. Sjørøye finnes bare i Nord-Norge og på Svalbard.

Utbredelse og vandring hos laks, sjøørret og sjørøye

Alle artene gyter i ferskvann og ungene vokser opp der. Når de blir 10-20 cm lange går de ut i sjøen for å finne næring og vokse seg store. Dette skjer vanligvis etter at ungfisken har vært 2-4 somre i elva. Vandringen til sjøen skjer om våren, i mange elver under vårflommen.

Laksen vandrer langt til havs og kan være i havet i 1-4 år før den vender tilbake til den elva den er født i for å gyte. En stor del av laksen oppholder seg i havområdene mellom Færøyene og Jan Mayen.

Sjøørreten og sjørøya oppholder seg i fjord- og kystområdene nær heimelva si, ofte ikke lengre unna enn en mil. De fleste vandrer tilbake til ferskvann hvert år og tilbringer høsten og vinteren der. I enkelte fjordområder kan man finne sjøørret i sjøen hele året.