Rollag stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Rollag i Buskerud
Datering: 1100-1200-tallet
Endringer: Laftet tilbygg, vinduer 1652, nytt kor 1666, tverrskip 1697-98, galleri 1702, sakristi 1739
Sitteplasser: 160

Rollag stavkirke omtales i skriftlige kilder fra 1425, men er eldre enn dette. Den brukes fremdeles som soknekirke og nye behov har ført til at det er lite igjen av den opprinnelige enkle langkirken. Den gamle stavkonstruksjonen er bevart, men vanskelig å se. I 1670 ble koret erstattet med et større av laftet tømmer. Korsarmene på hver side av skipet er også nye. Dagens utseende fikk kirken i 1760, da den ble utvidet både mot vest og i høyden.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk