Ringebu stavkirke

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Beliggenhet: Ringebu i Oppland
Datering: 1100-1200-tallet
Endringer: Påbygd 1630, forlenget tårn, nye sideskip
Sitteplasser: 300

Ringebu stavkirke tilhører Borgundtypen og står på sin opprinnelige plass med bevart stavkonstruksjon. Årringsanalyser viser at grunnstokkene ble hogd i 1192/93 og kirken har vært i bruk fra den ble bygd på begynnelsen av 1200-tallet og til i dag. Kirken er stor, men en konstruksjonsfeil har ført til at skipet er tretti centimeter lengre i sør enn i nord. Stavkirken har en døpefont i kleberstein, to krusifiks og en figur av St. Laurentius fra middelalderen. Kirken har også en vakkert utskåret inngangsportal i dragestil.

Kilde: Våre Kirker, Norsk Kirkeleksikon, 1993/Askeladden kulturminnedatabase/Kulturminnesøk