Klimahefte

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Klimaheftet – Alt henger sammen med alt er et arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Formålet er å inspirere til å ta dagsaktuelle klimaproblemstillinger inn i undervisningen. Det kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap om klimaendringene og for å bli mer miljøbevisst.

klimahefte [1].gif

Du får kortfattet informasjon om:

  • Drivhuseffekten, klimagasser
  • Klimaendringer og konsekvenser av global oppvarming
  • Kilder til utslipp av klimagasser i Norge
  • Arbeid internasjonalt og i Norge for å redusere utslippene og gjøre oss bedre i stand til å tilpasse oss klimaendringene

Klimaheftet inneholder også oppgaver som kan brukes i undervisningen.

Versjon som egner seg best til å lese på skjerm

Versjon som egner seg best til utskrift

Les Klimaheftet som e-bok

Du kan også bestille heftet på bestilling@klif.no

Klimaheftet på nynorsk (kun elektronisk)

Versjon som egner seg best til å lese på skjerm

Versjon som egner seg best til utskrift

Les Klimaheftet som e-bok

 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på heftet her.