Om Miljøstatus

Lag rapport Read in English

Miljøstatus.no viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i Norge. Flere offentlige etater med miljøansvar bidrar, blant annet Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens strålevern.

Miljøstatus.no viser sammenhengene mellom miljø og samfunn, altså hvordan vi mennesker påvirker miljøet rundt oss. 

Miljøstatus i Norge inngår i et internasjonalt nettverk av rapportering på miljø, slik at vi også kan gjøre europeiske sammenligninger og oppsummere hvordan det går med miljøet i Europa og globalt.

Bruk oss!

Dataene som ligger til grunn for Miljøstatus.no, er åpne, slik at alle kan bruke de nyeste datasettene. Tekst og figurer kan brukes fritt, men det må henvises til kilde:

Kilde: Miljøstatus.no

Bruken av bilder er underlagt vanlig opphavsrett. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bruke noen av bildene. 

Sjekk miljøtilstanden der du er

Hva slags dyr og planter, forurensning, støy og natur finnes der du er? Med mobilkartene fra Miljøstatus kan du finne geografisk miljøinformasjon i hele Norge, inkludert Svalbard. Last ned appen Miljøstatus og få kart som er tilpasset mobil og lesebrett, eller se kartene i nettleser på mobilkart.miljostatus.no.

Flere bidrar

Det er etatene som har faglig ansvar på de forskjellige miljøområdene som produserer og kvalitetssikrer innholdet på Miljøstatus.no:

Ansvar_om_miljostatus.png

Statens kartverk leverer grunnkartet til  kartløsningen.

Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er viktige leverandører av data Miljøstatus.no. 

Kontakt

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-postadressen miljostatus@miljodir.no,