Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

1. Naturmangfold

Miljømål: 1.3
Eit representativt utval av norsk natur skal takast vare på for kommande generasjonar
Indikator:
Verna areal (km2) totalt, og fordelt på hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell og ope lågland (kulturlandskap)
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Total del av verneområda der verneverdiane er under press eller redusert, og del av verneområda i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell og ope lågland (kulturlandskap) der verneverdiane er utsett for negativ påverknad
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Delen av verneområda (i prosent) som har ein godkjent forvaltningsplan, og delen av verneområda i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell og ope lågland (kulturlandskap) som har ein godkjent forvaltningsplan
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren