Filter
Laster...

INDIKATOR

Status for utvalde truga artar

Type indikator Tilstand
Inneheld status (Sist oppdatert)
40 kull av fjellrev ( )
Sju ungekull av bjørn ( )
Åtte kvalpekull av ulv ( )
57,5 ungekull av gaupe ( )
40 kvalpekull av jerv ( )
Usikkert for snøugla ( )
Åkerriksa kritisk truga ( )
Damfrosken slit ( )
Stabilt for oteren ( )
Mange sjøfuglar slit ( )
Geografisk dekning Nasjonalt
Kan brukast på sektor
Ansvarleg etat Miljødirektoratet Arts- og vassavdelinga.
Kor ofte indikatoren oppdaterast Anna
Kontaktinformasjon
DATASETT

Det skal årleg vere 65 ynglingar av gaupe, 13 ynglingar av bjørn, 3 ynglingar av ulv, 39 ynglingar av jerv og 850– 1200 hekkande par av kongeørn.

Pliktig internasjonal rapportering
Anna internasjonal rapportering