Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

1. Naturmangfold

Miljømål: 1.2
Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast.
Indikator:
Talet på truga artar i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog og fjell og kulturlandskap og ope lågland
 
3 2 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Status for utvalde truga artar
 
4 6 5 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på truga naturtypar i hovedøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog fjell og ope lågland (kulturlandskap)
 
3 2
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på prioriterte artar i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på utvalde naturtypar i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell og kulturlandskap og ope lågland
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren