Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

1. Naturmangfold

Miljømål: 1.1
Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.
Indikator:
Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland, jf. Naturindeks for Noreg og vannforskriften
 
1 1 7
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Bestandsstatus for hekkande fugl i skog, fjell og kulturlandskap
 
1 1 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Bestandsstatus for haustbare artar
 
2 2
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på skadelege framande organismar i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell og kulturlandskap og ope lågland
 
1 4 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområde
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på kulturbetinga naturtypar som er skjøtta
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på tilfelle der det er påvist funn av ulovleg GMO i Noreg
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Utvikling i bestandar av smågnagarar
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren