Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

2. Kulturminne og kulturmiljø

Miljømål: 2.4
Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.
Indikator:
Delen freda bygningar og anlegg med ordinært vedlikehaldsnivå (i prosent)
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på freda fartøy og fartøy som inngår i verneplan for fartøy, og som er sette i stand
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren