Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

2. Kulturminne og kulturmiljø

Miljømål: 2.3
Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020.
Indikator:
Talet på freda bygningar og anlegg fordelte etter geografisk, sosial, etnisk, nærings- og tidsmessig breidde
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren