Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

2. Kulturminne og kulturmiljø

Miljømål: 2.2:
Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.
Indikator:
Årleg tap og skade på arkeologiske kulturminne i utvalte område og etter årsaksforhold
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på arkeologiske kulturminne som blir fjerna gjennom dispensasjon
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på arkeologiske kulturminne der det er utført undersøkingar for å dokumentere og ivareta kjeldeverdi
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på arkeologiske kulturminne der det er utført utbetrande tiltak og/eller tilrettelegging
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på arkeologiske kulturminne med eit tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på arkeologiske kulturminne med eit tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå som er tilrettelagt for publikum
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren